A P R I L
A female body born in 90s sharing her artworks & her very personal obsession
logo
+
Mình thích tô màu . 
Thích hát líu ríu khe khẽ .
Thích đếm nhiều tiền gần bằng thích ăn .
Thích làm những thứ nhỏ nhặt vô dụng -đúng là nó có thật nhưng cũng xuất hiện ít . 
Mình yêu người yêu mình kể cả những lúc cãi nhau ko gặp nhau nữa .
Mình thích tô màu . 
Thích hát líu ríu khe khẽ .
Thích đếm nhiều tiền gần bằng thích ăn .
Thích làm những thứ nhỏ nhặt vô dụng -đúng là nó có thật nhưng cũng xuất hiện ít . 
Mình yêu người yêu mình kể cả những lúc cãi nhau ko gặp nhau nữa .
+
Freedomstoler
Heisntenemy
Another Noon
+
+
Đi mua keo chó tức cảnh sinh tình x
+
childwannabe
+
Đầu tháng kiêng cắt tóc chứ chắc không kiêng tỉa lông mày đâu nhỉ ?:(
+
Socson Jan 2014
+
Somewhere else in Hanoi
+
In your arms
+
Thị Ngọ 2014 #handembroidered #notebook #diy
+
+
+
You dont mess witn Ngocmeo !!!
+
friends in Uni 
at fucking campus
+
Edited by Binh Dang