A P R I L
A female body born in 90s sharing her artworks & her very personal obsession
logo
Album Art
21 plays 
+
Đoàn Thu Trang for THỊ 
Comme Un Rêve | preFall
"She’s smart. She’s beautiful. She’s funny. She’s a big ol’ scaredy cat"-Dawsons Creek
Đoàn Thu Trang for THỊ 
Comme Un Rêve | preFall
"She’s smart. She’s beautiful. She’s funny. She’s a big ol’ scaredy cat"-Dawsons Creek
Đoàn Thu Trang for THỊ 
Comme Un Rêve | preFall
"She’s smart. She’s beautiful. She’s funny. She’s a big ol’ scaredy cat"-Dawsons Creek
+
In the mood of being yourshorthairdarling
+
Persepolis (2007)
+
Summer vacation - quay lại nơi này và đi thêm vài nơi khác mới thấy mình ngày càng nhỏ bé .

Ngọc may mắn vì ở đâu cũng gặp bạn tốt , bạn đưa đi chơi thâu đêm suốt sáng , bạn cuốn cỏ dâng lên tận miệng , bạn đắp chăn cho ngủ và bạn vỗ lưng mỗi đêm Ngọc ho như sắp bể phổi tới nơi … Nhưng chẳng có gì có thể bù đắp giấc mơ nhỏ bé của cả mùa hè - được ra biển .

Với Ngọc mùa hè tới đây coi như chấm hết !
Summer vacation - quay lại nơi này và đi thêm vài nơi khác mới thấy mình ngày càng nhỏ bé .

Ngọc may mắn vì ở đâu cũng gặp bạn tốt , bạn đưa đi chơi thâu đêm suốt sáng , bạn cuốn cỏ dâng lên tận miệng , bạn đắp chăn cho ngủ và bạn vỗ lưng mỗi đêm Ngọc ho như sắp bể phổi tới nơi … Nhưng chẳng có gì có thể bù đắp giấc mơ nhỏ bé của cả mùa hè - được ra biển .

Với Ngọc mùa hè tới đây coi như chấm hết !
Summer vacation - quay lại nơi này và đi thêm vài nơi khác mới thấy mình ngày càng nhỏ bé .

Ngọc may mắn vì ở đâu cũng gặp bạn tốt , bạn đưa đi chơi thâu đêm suốt sáng , bạn cuốn cỏ dâng lên tận miệng , bạn đắp chăn cho ngủ và bạn vỗ lưng mỗi đêm Ngọc ho như sắp bể phổi tới nơi … Nhưng chẳng có gì có thể bù đắp giấc mơ nhỏ bé của cả mùa hè - được ra biển .

Với Ngọc mùa hè tới đây coi như chấm hết !
Summer vacation - quay lại nơi này và đi thêm vài nơi khác mới thấy mình ngày càng nhỏ bé .

Ngọc may mắn vì ở đâu cũng gặp bạn tốt , bạn đưa đi chơi thâu đêm suốt sáng , bạn cuốn cỏ dâng lên tận miệng , bạn đắp chăn cho ngủ và bạn vỗ lưng mỗi đêm Ngọc ho như sắp bể phổi tới nơi … Nhưng chẳng có gì có thể bù đắp giấc mơ nhỏ bé của cả mùa hè - được ra biển .

Với Ngọc mùa hè tới đây coi như chấm hết !
Summer vacation - quay lại nơi này và đi thêm vài nơi khác mới thấy mình ngày càng nhỏ bé .

Ngọc may mắn vì ở đâu cũng gặp bạn tốt , bạn đưa đi chơi thâu đêm suốt sáng , bạn cuốn cỏ dâng lên tận miệng , bạn đắp chăn cho ngủ và bạn vỗ lưng mỗi đêm Ngọc ho như sắp bể phổi tới nơi … Nhưng chẳng có gì có thể bù đắp giấc mơ nhỏ bé của cả mùa hè - được ra biển .

Với Ngọc mùa hè tới đây coi như chấm hết !
Summer vacation - quay lại nơi này và đi thêm vài nơi khác mới thấy mình ngày càng nhỏ bé .

Ngọc may mắn vì ở đâu cũng gặp bạn tốt , bạn đưa đi chơi thâu đêm suốt sáng , bạn cuốn cỏ dâng lên tận miệng , bạn đắp chăn cho ngủ và bạn vỗ lưng mỗi đêm Ngọc ho như sắp bể phổi tới nơi … Nhưng chẳng có gì có thể bù đắp giấc mơ nhỏ bé của cả mùa hè - được ra biển .

Với Ngọc mùa hè tới đây coi như chấm hết !
+
Hạnh for THỊ
june/2014 .
My all-time-fav muse x .
Hạnh for THỊ
june/2014 .
My all-time-fav muse x .
Hạnh for THỊ
june/2014 .
My all-time-fav muse x .
+
Quyết định xem phim này vì hội tụ quá nhiều trai đẹp !!! Sau khi xem xong thì phát hiện ngoài 2 trai đẹp gạo cội Ryan Gosling và Bradley Cooper thì còn trai non tơ Dane Dehaan thường xuyên bị giao mấy vai kiểu thư sinh kiểu cách bao nhiêu thì trong TPBTP lại xuề xoà , giản dị bấy nhiêu ( cảnh cuối anh này đi mua con xe tay côn là cảnh ăn mặc ngầu nhất hehe ) . chỉ có mỗi cái ánh mắt liều lĩnh dại dột là không phim nào thoát được . x . về nội dung và ý nghĩa phim thì mình chả dám nói , vì từ đầu đến cuối cứ mải ngắm chứ không nghĩ ngợi gì mấy hihi…… nhưng phim này thuộc dạng thuốc an thần cho mấy bạn dễ kích động , phim toàn khai thác mấy chủ đề “đàn ông” : đua xe , cướp ngân hàng , chạy trốn , bắn nhau đánh nhau v.v.. nhưng tiết tấu lại rất hài hoà vì vẫn thuộc dòng phim tâm lí nên bê đê hay nữ tánh xem vẫn thấy hấp dẫn x
Quote : ” If you ride like lightning , you’re going to crash like thunder “
+
Doing some documentary photos for GFD Company . Some unsellected but favorite photos . Yes i’m not good at this side but at least i’ve tried and not screw it up :P
Really love those people who work with passion and responsbility . They make me feel like i need to focus on what i’m doing and do it good . And yes , that’s a really great influence ( great paid, too ) .
x
Doing some documentary photos for GFD Company . Some unsellected but favorite photos . Yes i’m not good at this side but at least i’ve tried and not screw it up :P
Really love those people who work with passion and responsbility . They make me feel like i need to focus on what i’m doing and do it good . And yes , that’s a really great influence ( great paid, too ) .
x
Doing some documentary photos for GFD Company . Some unsellected but favorite photos . Yes i’m not good at this side but at least i’ve tried and not screw it up :P
Really love those people who work with passion and responsbility . They make me feel like i need to focus on what i’m doing and do it good . And yes , that’s a really great influence ( great paid, too ) .
x
Doing some documentary photos for GFD Company . Some unsellected but favorite photos . Yes i’m not good at this side but at least i’ve tried and not screw it up :P
Really love those people who work with passion and responsbility . They make me feel like i need to focus on what i’m doing and do it good . And yes , that’s a really great influence ( great paid, too ) .
x
+
so much to talk about .
so much to talk about .
+
" em nằm im để chị chụp ảnh ko là chị cấu đấy "
" không đâu cút đi con phù thuỷ ! " 
+